Online lesgeven tijdens Lockdown 2.

2021-01-21T14:46:33+01:00 20/01/2021|

Hoe geven wij op de Vonk thuisonderwijs tijdens de tweede Lockdown?

Wij hebben bij het maken van de plannen goed gekeken naar wat er goed ging de vorige keer en waar we dingen moesten aanpassen. Dinsdag voor de Lockdown hebben de leerlingen allemaal hun laptop van school, werkboeken en ander materiaal mee naar huis genomen.

Onze leerlingen krijgen twee keer per dag online spelling- en rekeninstructie via Meet van hun eigen leerkracht. Naast deze instructiemomenten zijn de leerkrachten via de chat, mail en het online vragenmoment te bereiken voor de leerlingen.

Hier ziet u een spellingles. De kinderen moesten laten zien of het woord met een -T of -D eindigt.

En deze spellingles gaat over de -ei- of -ij- De kinderen moesten een ei laten zien als je het woord met de -ei- schrijft.

De kleuters krijgen ook thuisopdrachten. De juffen hebben een Yurls-pagina aangemaakt. Daar staan alle liedjes op die veel gezongen worden in de klas. Denk aan: Het liedje aan het begin van de dag, liedje tijdens het eten en drinken, opruimen en ook de liedjes die aansluiten bij het thema van waar de kinderen op dit moment mee bezig zijn. De juffen hebben de liedjes zelf ingezongen en op de pagina gezet:

En niet alleen de leerkrachten zorgen voor online lessen en instructiefilmpjes. Leerlingen van groep 8 hebben voor de kleuters een boek voorgelezen en dit opgenomen. Dit is op de Yurls-pagina voor groep 1-2 gezet en nu kunnen de kinderen elke dag een voorleesverhaal beluisteren.

Leerlingen met kleine aanpassingen in hun programma, maar ook leerlingen die op een aparte leerlijn zitten, krijgen aangepast werk. Deze leerlingen krijgen van de RT’ers en leerkrachtondersteuners via videoverbinding en instructiefilmpjes toch hun onderwijs op maat!