De Vonk in de Corona-tijd

2020-06-18T07:58:52+00:00 09/06/2020|

Iedereen weer op school!!!

We zijn ontzettend blij dat we het onderwijs weer mogen oppakken voor alle leerlingen tegelijk. Fijn dat de kinderen weer hun klasgenootjes om zich heen hebben. En fijn om alle leerlingen weer in de klas te zien.

Tot de zomervakantie blijven de schooltijden ongewijzigd. Op die manier kunnen we het beste invulling geven aan de 1,5 meter tussen volwassenen en zijn er zo min mogelijk verkeersmomenten op een dag. Dat betekent dus dat alle kinderen van maandag tot en met vrijdag les krijgen van 8:30 uur tot 14:00 uur. De school gaat zoals altijd open om 8:20 uur en de kinderen van de groepen 1-2 en 3 worden op het schoolplein opgevangen door de leerkracht.

We mogen helaas nog niet in de sporthal gymmen, maar gelukkig heeft onze vakleerkracht gym een alternatief buitenprogramma bedacht voor onze leerlingen. De gymlessen gaan dus wel door!

De kinderen mogen weer naar school!

Op maandag 11 mei zijn wij weer open gegaan. Wij hebben ervoor gekozen om de groepen in tweeën te splitsen en de leerlingen hele dagen naar school te laten gaan. De leerlingen krijgen op school de instructie. Op de thuiswerkdag verwerken ze de lessen. Indien er vragen zijn, kunnen ze die op de dag dat ze op school zijn stellen aan de leraar.

Na zoveel dagen thuisonderwijs weer naar school. Dat was voor iedereen wennen! In de klas zitten met de helft van je groep, de juf of meester die op een ‘eiland’ staat, heel vaak je handen wassen, de juf of meester die een plastic scherm op het bureau heeft staan…

De juffen en meesters waren blij om iedereen weer te zien en waren nieuwsgierig naar alle verhalen. Daarom zijn we in de klassen de dag begonnen met een check-in: Hoe voel ik mij? Hoe komt dat? Daarna hebben we stil gestaan bij het feit dat niet alle kinderen op school zijn en geluisterd naar elkaars verhalen. Hoe is het thuisonderwijs gegaan? Hoe is de thuissituatie geweest?

De gymles stond ook weer op het programma. De gymlessen mogen nog niet in de gymzaal worden gegeven. Daarom is Danny, onze gymdocent lekker buiten gaan gymmen!

Hoe hebben wij op de Vonk thuisonderwijs gegeven tijdens de Coronacrisis?

Onze leerlingen hebben meerdere keren per week instructie van de leerkracht via videoverbinding gekregen. Voor gezinnen waar te weinig laptops in huis waren, hebben wij de tablets en laptops van school uitgedeeld.

Leerlingen met kleine aanpassingen in hun programma, maar ook leerlingen die op een aparte leerlijn zitten, kregen aangepast werk. Deze leerlingen kregen van de RT’ers en leerkrachtondersteuners via videoverbinding en instructiefilmpjes toch hun onderwijs op maat.

  

Ook activiteiten als boekbesprekingen gingen gewoon door. Zelfs onze jaarlijkse Paasviering, waar de leerlingen elkaar op school een lunchpakket geven met daarbij een aantal opstekers, hebben wij door laten gaan (maar dan zonder het lunchpakket) via het videobellen met de hele klas.

De kleuters kregen ook thuisopdrachten. De juffen hadden een Yurls-pagina aangemaakt. Daar stonden alle liedjes op die veel gezongen worden in de klas. Denk aan: Het liedje aan het begin van de dag, liedje tijdens het eten en drinken, opruimen en ook de liedjes die aansluiten bij het thema van waar de kinderen op dat moment mee bezig waren. De juffen hadden de liedjes zelf ingezongen en op de pagina gezet.

De juf gaf de kleuters ook opdrachten om thuis te doen. Zo kregen ze bijvoorbeeld de vraag thuis op zoek te gaan naar voorwerpen die beginnen met de klank -t, of het cijfer 9.

Niet iedereen was het gewend om thuis met roosters te werken. De situatie verschilt per gezin en daar hebben wij ons onderwijs op aangepast. Wij vonden het belangrijk om goed contact te houden met ouders en onze leerlingen. Daarom zijn er tijdens de periode van het thuiswerken veel contactmomenten geweest.

De juffen van groep 1/ 2 gingen bellen met de ouders en kinderen. En de ouders van de leerlingen uit groep 3 kregen de mogelijkheid om elke week in te tekenen voor individuele gesprekken tussen juf en kind via videoverbinding voor optimale afstemming met de thuissituatie. Kinderen uit groep 4 en 5 hebben een paar keer per week videocontact gehad met hun eigen leerkracht, groep 6 tot en met 8 zelfs dagelijks.

Wij zijn echt supertrots op onze leerlingen en onze ouders. Zo knap hoe we dit thuisonderwijs samen tot een succes hebben gemaakt! Hiermee hebben wij zelfs de krant gehaald! Zie onderstaande link:

Artikel in het Bunniks Nieuws