Wethouder onthult Gezonde School vignet op basisschool De Vonk

2022-03-15T21:06:13+01:00 15/03/2022|

Wij zijn ontzettend trots want onze school mag zich vanaf deze maand een ‘Gezonde School’ noemen. Wethouder Ali Dekker onthulde dinsdag 15 maart onder luid gejuich van de leerlingen het speciale vignet. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Het vignet wordt onder meer toegekend door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de PO-Raad en de GGD. 

De Vonk heeft het certificaat gekregen op het thema ‘Welbevinden’. De school is beoordeeld op: Educatie (De Vonk gebruikt het programma Vreedzame School en zet Taakspel in), Schoolomgeving (samenwerken aan veiligheid en welbevinden: De Vonk heeft een leerlingenraad, overlegt met ouders in een ouderpanel, organiseert ouderavonden, werkt met een portfolio, en werkt nauw samen met diverse instanties in de nabije omgeving), Signaleren (we doen onder meer jaarlijks onderzoek naar sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen, werken in de groepen met verbeterborden waar de check in en check out onderdeel van uitmaakt, we hebben nauw omschreven welke richtlijnen er gelden indien sprake is van ongewenst gedrag en werken groepsdoorbroken waardoor leerlingen elkaar leren kennen wat de veiligheid ten goede komt) en Beleid (zo heeft De Vonk zichtbare en duidelijke gedragsregels die we opstellen met de leerlingen samen, we hebben een Grondwet die stelt hoe wij ons tot elkaar verhouden, we hebben een duidelijke visie op sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap en we leven voor wat we van de kinderen verwachten.) 

Het vignet wordt voor drie jaar afgegeven en kan daarna opnieuw worden aangevraagd.