Oudervereniging 2020-11-16T20:35:26+01:00

Oudervereniging

De oudervereniging is een vereniging van ouders met kinderen op onze basisschool. Zij heeft twee belangrijke taken:

 1. Activiteitencommissie
  Zij ondersteunt de leerkrachten vanuit de Activiteitencommissie (AC) bij het organiseren en voorbereiden van activiteiten en feesten. Hierbij kunt u onder andere denken aan: het schoolreisje, het Sinterklaasfeest met daarbij een cadeautje, de kerstviering, Carnaval, de paasviering, sporttoernooien, schoolkamp en de avondvierdaagse.
 2. Belangen ouders behartigen in Ouderpanel
  Verder behartigt de oudervereniging de belangen van de ouders (dat wil zeggen: ouders of verzorgers) in de school vanuit het Ouderpanel. Zij is gesprekspartner voor de schoolleiding en aanspreekpunt voor ouders. De oudervereniging wil een bijdrage leveren aan een prettig schoolklimaat in een goed georganiseerde school, waar de kwaliteit van onderwijs en vorming voorop staat.

Contact

Wilt u contact met de Oudervereniging? Stuur dan een mail naar .

Financiën

Waar komen de financiën vandaan:

 1. Innen van contributie
  De oudervereniging int contributie. Het betreft een vrijwillige bijdrage, net als de vrijwillige ouderbijdrage die school van u vraagt (die is echter bedoeld om de kosten voor het continurooster op te vangen). Na betaling van de contributie is iedere ouder/verzorger lid van de oudervereniging. Eind september ontvangt ieder kind een brief waarin verzocht wordt de contributie van € 42,- over te maken. Ieder kind dat tussentijds op school komt, krijgt een verzoek tot betaling naar rato. De bijdrage kan in termijnen betaald worden. Hierover kunt u van tevoren contact opnemen met de penningmeester.
 2. Verkoop tijdens activiteiten
  Door verkoop van zaken tijdens verschillende activiteiten vult de Oudervereniging haar inkomsten verder aan.

Bezetting Ouderpanel en Activiteitencommissie

Beide onderdelen van de oudervereniging zoeken nog versterking en kunnen uw hulp goed gebruiken. Neem gerust contact op met de ouders die hierin reeds actief zijn en raak op deze manier betrokken bij een fijne schoolbeleving van uw kind.

Hieronder de voorzitters en penningmeester van de oudervereniging, activiteitencommissie en ouderpanel en in welke groep u de ouders komend schooljaar kunt vinden;

Voorzitter: René van Veldhuijzen (vader van Tim en Noud groep 7/8  en 6/7)

Penningmeester: Cor Kool

Activiteitencommissie: René van Veldhuijzen (vader van Tim en Noud groep 7/8 en 6/7)

Ouderpanel: Thalco van der Linden (vader van Tijn en Floor, groep 8 en 3/4)

Spreek ons gerust aan als u een vraag of opmerking heeft!