Oudervereniging 2023-11-27T21:02:05+01:00

Oudervereniging

De oudervereniging is een vereniging van ouders met kinderen op onze basisschool. Zij heeft twee belangrijke taken:

  1. ActiviteitencommissieZij ondersteunt de leerkrachten vanuit de Activiteitencommissie (AC) bij het organiseren en voorbereiden van activiteiten en feesten. Hierbij kunt u onder andere denken aan: het schoolreisje, het Sinterklaasfeest met daarbij een cadeautje, de kerstviering, Carnaval en de paasviering.
  2. Belangen ouders behartigen in het OuderpanelVerder behartigt de oudervereniging de belangen van de ouders (dat wil zeggen: ouders of verzorgers) in de school vanuit het Ouderpanel. Zij is, in tegenstelling tot de MR, de informele gesprekspartner voor de schoolleiding en aanspreekpunt voor ouders. De oudervereniging wil een bijdrage leveren aan een prettig schoolklimaat in een goed georganiseerde school, waar de kwaliteit van onderwijs en vorming voorop staat. Na aanmelding kunt u een bijeenkomst van het ouderpanel bijwonen.

Contact

Wilt u contact met de Oudervereniging? Stuur dan een mail naar

Financiën

Waar komen de financiën vandaan:

  1. Innen van contributieDe oudervereniging int contributie. Het betreft een vrijwillige bijdrage. Na betaling van de contributie is iedere ouder/verzorger lid van de oudervereniging. Gedurende het schooljaar ontvangt u een e-mail van Club Collect waarin verzocht wordt de contributie van € 50,- over te maken. Ieder kind dat tussentijds op school komt, krijgt een verzoek tot betaling. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk vanaf het moment dat het kind op school is gekomen. De bijdrage kan in termijnen betaald worden.
  2. Verkoop tijdens activiteitenDoor verkoop van zaken tijdens verschillende activiteiten vult de Oudervereniging haar inkomsten verder aan.

Bezetting Ouderpanel en Activiteitencommissie

Hieronder leest u de bezetting van onze Activiteitencommissie en Ouderpanel. Voor meer informatie over de leden van het Ouderpanel kunt u ook kijken op de aparte pagina over het Ouderpanel.

Ouderpanel:

Voorzitter Ouderpanel: Joep de Reuver (vader van Owen)

Leden Ouderpanel: Jetty Pak (moeder van Noah en Anne), Krista Priem (moeder van Kim, Anouk en Tess), Manon van de Haterd (moeder van Fleur en Sophie) en Patricia Vijn (moeder van Vinz)

Spreek ons gerust aan als u een vraag of opmerking heeft.

Activiteitencommissie:

Voorzitter bestuur: Jitske Both-Nwabuwe (moeder van Joëlla en Josie)

Penningmeester: Evelien Veldhuizen (moeder van Frederique)

Secretaris:  Laura Voskuilen (moeder van Fajen en Jurgen)

Coördinator Activiteitencommissie: Rhianne Lops (moeder van Mirthe en Jasper)