Centrum Voor Elkaar 2018-07-24T11:20:53+01:00

Centrum voor Elkaar

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Als een kind problemen ervaart, beïnvloedt dit vaak het hele leven, thuis en op school. Door samen te werken kunnen we een kind beter helpen en zorgproblemen voorkomen.

Wij nemen delen aan samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht (ZOUT). Hierin werken 32 schoolbesturen, 87 scholen voor primair(speciaal)onderwijs en de gemeenten de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist samen aan passend onderwijs. Bij Centrum voor Elkaar werken professionals met veel ervaring op het gebied van onder andere (psychische) zorg, jeugdhulp en welzijn. Door met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die we als opvoeders allemaal tegenkomen, kunnen we echt preventief werken.

In onze school is structureel een medewerker van Centrum voor Elkaar aanwezig als aanspreekpunt voor ouders, kinderen en leerkrachten. Op onze school is dit Dody van Rossum. Zij is te bereiken via Centrum voor Elkaar: 030-6594848 of .

Ook is regelmatig een deskundige vanuit ZOUT in de school om leerkrachten te ondersteunen in de groep en met kinderen te werken. Dit gebeurt altijd in overleg met (en soms op verzoek van) u als ouders. Onze intern begeleider brengt alle partijen bij elkaar.