Identiteit 2020-09-02T20:32:56+01:00

Onze inspiratie

Naast het leren van kennis en vaardigheden, vinden we het belangrijk dat onze leerlingen leren samenwerken en samenleven met anderen. Onze levensbeschouwelijke waarden laten zien hoe we met elkaar omgaan, als mens en als professional: in vertrouwen, in verbondenheid met elkaar, de samenleving en de natuur.

We vieren de christelijke feestdagen op zo’n wijze dat het past in deze tijd en de huidige maatschappij. Dat doen we met de hele school. We staan dan ook stil bij de achtergrond en de betekenis van de feestdagen. Wij gebruiken de methode Hemel en Aarde. Dit is een eigentijdse en creatieve methode met een open karakter voor godsdienst en levensbeschouwing in het basisonderwijs. hemel en aarde

Met aandacht voor het samen vieren van het leven. Daarin delen we successen, verdriet en dankbaarheid met elkaar. Deze punten komen ook terug in de groep. Zich verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen is een belangrijke norm. Voor elkaar en voor de omgeving; dichtbij en verder weg. Dat zien we terug in ons dagelijks handelen, maar ook in projecten die we met elkaar doen.

Op weg naar de volwassenheid ontdekt ieder kind zijn of haar eigen inspiratiebron. Wij denken dat het essentieel is dat er ruimte is om deze persoonlijke reis te maken.

Wij hechten er waarde aan dat alle kinderen en ouders zich thuis voelen. Het vormt een belangrijk en dragend onderdeel van onze totale opvatting van goed onderwijs. De identiteit zien we terug in onze school:

  • Je mag zijn wie je bent;
  • We gaan open, eerlijk en vriendelijk met elkaar om;
  • Conflicten horen erbij en lossen we samen op;
  • We werken samen om vooruit te komen;
  • We zorgen voor elkaar en onze omgeving.