MR 2024-02-20T11:09:32+01:00

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) spreekt voor de ouders én het personeel. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat iedereen gehoord wordt.

De MR bestaat uit vier leden. Wilbert de Groot (Voorzitter) en Marijke den Uijl (Secretaris) vertegenwoordigen de ouders.

Margot Huitema en Yvette Italiaander nemen plaats in de MR namens het team van leerkrachten.

Als MR hebben we een adviserende en toetsende functie naar het bevoegd gezag van De Vonk. Daarnaast geven we op eigen initiatief advies over alle onderwerpen die de school aangaan. Daarom horen we graag wat er onder u als ouders leeft en welke suggesties u tot verbetering heeft voor de organisatie van de school. Uiteraard kunt u met vragen over uw eigen kind terecht bij de betreffende leerkracht.

E-mail: (deze mail kan alleen worden gelezen door de MR)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen Fectio – de scholenstichting waarin De Vonk deelneemt – bestaat ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft dezelfde functie als die van de MR, maar dan op stichtingsniveau. Willeke Schooljan vertegenwoordigt op dit
moment De Vonk in de GMR.

Vergaderdata MR 2023 – 2024

Als u een vergadering wilt bijwonen als toehoorder, dan kan dat. Stuur dan twee weken voor de vergadering een verzoek via e-mail aan 

11-03-2024
20-05-2024
17-06-2024

Vergaderingen vinden altijd plaats in de teamkamer van De Vonk, van 20:00 – 22:00 uur.
De notulen van de vergaderingen kunt u hieronder downloaden.

Notulen 20-11-2023

Notulen 19-6 2023

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2022-2023

Notulen 8-3-2023 

Notulen 23- 01- 2023

Notulen 14-11-2022

Notulen 22-9-2022

Jaarverslag Schooljaar 2022