Ouderpanel 2023-11-27T20:41:14+01:00

Ouderpanel

We vinden het belangrijk in gesprek te zijn met ouders over onderwerpen die van belang zijn voor de school. Daarom hebben we een ouderpanel dat drie keer per jaar bij elkaar komt. De gesprekken, tussen directie en ouders, zijn informeel en open. Er worden geen notulen gemaakt.

Welke onderwerpen?

Alle onderwerpen die ouders en school belangrijk vinden, komen in principe ter tafel. Ouders, directie en leerlingen kunnen onderwerpen inbrengen; leerlingen doen dit via de leerlingenraad. Een aantal voorbeelden: onderwijstijd, schoolregels, onderwijskwaliteit, veiligheid en communicatie tussen school en ouders.

Wie zit er in het ouderpanel?

In het ouderpanel zitten ouders van kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw voor een periode van drie jaar. De leden van het ouderpanel zijn te bereiken op .

Joep de Reuver (voorzitter)

Ik ben de vader van Owen (groep 3) en Sepp (vanaf mei 2024 op school). Ik vind het belangrijk om in gesprek te zijn met school om samen de schooltijd voor onze kids zo leuk en leerzaam mogelijk te maken, en zet me daarom graag in voor het Ouderpanel. Door (als school én ouders) open te staan voor feedback en elkaars ideeën creëer je kansen voor verbetering en blijf je scherp met elkaar. Ervaar jij iets wat beter zou kunnen? Of, heb jij een suggestie waarover het panel met school in gesprek zou moeten gaan? Laat het ons weten via

 

Jetty Pak

Ik ben de moeder van Noah (groep 4) en Anne (groep 1/2b) en sinds het voorjaar van 2022 lid van het ouderpanel. Omdat ik me graag actief wil inzetten voor- en betrokken wil zijn bij dat wat er speelt op ‘de school van mijn kinderen’ heb ik me aangemeld voor het ouderpanel. Ik vind het belangrijk dat er een fijn en veilig (leer)klimaat is op school voor alle kinderen. Waarbij ieder kind zichzelf mag zijn en de kans krijgt zich op zijn of haar eigen manier te ontwikkelen. Door deelname aan het ouderpanel zet ik me hier graag voor in! In het ouderpanel worden onderwerpen, die ons als ouders bezighouden, besproken met de directie en is er de mogelijkheid op een laagdrempelige manier van gedachten te wisselen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat alle kinderen een goede en fijne schooltijd hebben.

 

Krista Priem

Ik ben de moeder van Kim (groep 3), Anouk (groep 1) en Tess. Sinds vorig jaar zit ik in het ouderpanel. Ik heb me opgegeven om deel te nemen aan het ouderpanel, omdat ik graag betrokken wil zijn bij school. De basisschool is een bijzondere en belangrijke periode voor kinderen en ik vind het fijn om samen te sparren over de ontwikkelingen van de school. Ik hoop hierdoor mijn steentje bij te kunnen dragen aan een fijne en leerzame tijd voor onze kinderen. Heb je daar ook ideeën over, hoop ik dat je mij of een van de andere panelleden weet te vinden!

 

Manon van de Haterd

Ik ben de moeder van Fleur en Sophie uit groep 8. Ik heb me aangemeld voor het ouderpanel omdat ik het belangrijk vind dat ouders betrokken zijn bij de school. Vanuit het ouderpanel zijn we een klankbord voor de ouders en de school op een informele manier. Op deze manier hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een fijne basisschooltijd voor ieder kind en zijn/haar ouders. Want wanneer je je fijn en veilig voelt op school dan kun je je optimaal ontwikkelen.

 

Patricia Vijn

Mijn naam is Patricia Vijn, en zit sinds september’22 in het ouderpanel. Ik ben getrouwd met Olaf, en samen hebben we 2 kinderen, Ziva en Vinz. Vinz zit dit schooljaar ‘23 – ‘24 nog in groep 8 bij juf Yvette en juf Marjolein. Mijn dochter heeft ook nog een jaar op De Vonk gezeten en zit nu op het middelbaar in Zeist. Sinds oktober ‘21 zijn we in Odijk komen wonen en daarvoor 14 jaar in België gewoond. Om wat meer betrokkenheid met De Vonk te krijgen en mensen te leren kennen, ben ik geïntroduceerd voor het ouderpanel door een vriendin. Ik vind het leuk om zo meer van achter de schermen mee te krijgen en mee te kunnen denken. Daarnaast ben ik massage therapeute, heb ik een eigen massagepraktijk aan huis, en werk ik nog wat uurtjes in Houten bij een grote kinderopvang organisatie. Hoe lang ik nog bij De Vonk betrokken blijf weet ik niet, aangezien ik volgend jaar zelf geen kinderen meer in het basisonderwijs heb zitten.