Ouderpanel 2019-11-22T14:32:46+01:00

Ouderpanel

We vinden het belangrijk in gesprek te zijn met ouders over onderwerpen die van belang zijn voor de school. Daarom hebben we een ouderpanel dat drie keer per jaar bij elkaar komt. De gesprekken, tussen directie en ouders, zijn informeel en open. Er worden geen notulen gemaakt.

Welke onderwerpen?

Alle onderwerpen die ouders en school belangrijk vinden, komen in principe ter tafel. Ouders, directie en leerlingen kunnen onderwerpen inbrengen; leerlingen doen dit via de leerlingenraad. Een aantal voorbeelden: onderwijstijd, schoolregels, onderwijskwaliteit, veiligheid en communicatie tussen school en ouders.

Wie zit er in het ouderpanel?

In het ouderpanel zitten ouders van kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw voor een periode van drie jaar. De leden van het ouderpanel zijn te bereiken op .

Ik ben de vader van Tijn en Floor. Ik ben bij het ouderpanel gekomen om als sparringpartner te fungeren voor de schoolleiding. Ik ben van mening dat opvoeden hand in hand gaat met school en dat je het alleen maar samen kunt doen. Daarom maak ik hier graag tijd voor naast mijn drukke baan.

Ik denk dat wij als klankbord van alle ouders kunnen helpen het elke dag naar school gaan een beetje leuker en leerzamer maken. Het verleden kunnen we niet veranderen, maar we kunnen de toekomst wel samen vormgeven.

Ik ben de vader van Sascha uit groep 5/6 en Jort uit groep 4. Ik ben in het ouderpanel gegaan, omdat ik het belangrijk vind om een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van de school waarop mijn kinderen zitten. Daarnaast vind ik het belangrijk om als ouder actief betrokken te zijn bij het beleid van de school.

Door met de directie van de school te sparren over onderwerpen die ons als ouders bezighouden, kunnen we richting geven aan het beleid van de school en de inspraak van de ouders daarin vergroten. Samen met de schoolleiding kunnen we de school elke dag een stukje beter maken!

Ik ben de moeder van Selma (groep 4). Sinds drie jaar neem ik deel aan de ouderpanel. Ik heb sinds dit jaar het idee dat we als ouderpanel weten waarvoor we staan. Communicatie blijft een terugkerend onderwerp. Als ik terugblik hebben we hierin al veel met elkaar bereikt.

De thema-avonden die wij met school organiseren, krijgen steeds meer inhoud en worden door ouders gewaardeerd. Ik hoop door mijn inzet vooral bij te dragen aan een prettige leeromgeving waar onze kinderen zich kunnen blijven ontwikkelen.

Ik ben de moeder van Hugo (groep 2) en Thomas (vanaf maart ’20 groep 1). Met nog ruim 8 jaar voor de boeg als ouder op de Vonk wil ik mij graag inzetten voor het blijven verbeteren van de omstandigheden die nodig zijn om de basisschoolperiode voor ieder kind tot een goed einde te brengen. Daarbij doel ik op een goed en veilig leerklimaat met enthousiaste leerkrachten, zelfverzekerde, gemotiveerde en vrolijke kinderen, maar ook betrokken en tevreden ouders.

Bij de start halverwege het jaar in groep 1 misten wij als ouders de nodige informatie om goed van start te gaan, daar is naar geluisterd en binnenkort zal die informatie voor nieuwe kinderen/ouders beschikbaar zijn.

Aan dit soort verbeterprojectjes wil ik graag bijdragen. Ik hoop dat je mij of één van de ander ouderpanelleden weet te vinden als je ergens tegenaan loopt waarvan je vindt dat het beter of anders kan. Tot ziens!

/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AAMkADBiZjIxNjY4LWNjNmItNDhlYy1iN2E5LWQ5Nzk4YzAzZmFhMABGAAAAAAAiuXVi4PDjTJ%2BiI24zJNOzBwDBqy0jpTBRQbpF4HVlHSr2AAAAAAEJAADBqy0jpTBRQbpF4HVlHSr2AADwp1jQAAABEgAQAPA3eq0vsyJDv1i4Xc6sBls%3D&X-OWA-CANARY=TAPm77oUJ0SXt5tQ1gFD1cC1FC8YQ9YY6famNvbxZkwfYzX7N0shhW-xqr83QloQvT9PlFQYFiw.&token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjA2MDBGOUY2NzQ2MjA3MzdFNzM0MDRFMjg3QzQ1QTgxOENCN0NFQjgiLCJ4NXQiOiJCZ0Q1OW5SaUJ6Zm5OQVRpaDhSYWdZeTN6cmciLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJ2ZXIiOiJFeGNoYW5nZS5DYWxsYmFjay5WMSIsImFwcGN0eHNlbmRlciI6Ik93YURvd25sb2FkQGY2YjFlYjY2LTY5ODctNGFmNC1hMmMwLWI5MDZmOTE0ZTUzYiIsImFwcGN0eCI6IntcIm1zZXhjaHByb3RcIjpcIm93YVwiLFwicHJpbWFyeXNpZFwiOlwiUy0xLTUtMjEtNTU1NjMxODUyLTM0MDAwMjY0NzUtMzA0NzUwMTQ1Mi0xMDcwMjM4OVwiLFwicHVpZFwiOlwiMTE1MzkwNjY2MTE5NDMxNjEyMVwiLFwib2lkXCI6XCI4MGVmODg5My0yMzMxLTQ0OWQtYmNkYi0xZGRjMjJjZDczZjRcIixcInNjb3BlXCI6XCJPd2FEb3dubG9hZFwifSIsIm5iZiI6MTU0MTQxOTg1MCwiZXhwIjoxNTQxNDIwNDUwLCJpc3MiOiIwMDAwMDAwMi0wMDAwLTBmZjEtY2UwMC0wMDAwMDAwMDAwMDBAZjZiMWViNjYtNjk4Ny00YWY0LWEyYzAtYjkwNmY5MTRlNTNiIiwiYXVkIjoiMDAwMDAwMDItMDAwMC0wZmYxLWNlMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwL2F0dGFjaG1lbnQub3V0bG9vay5vZmZpY2UubmV0QGY2YjFlYjY2LTY5ODctNGFmNC1hMmMwLWI5MDZmOTE0ZTUzYiJ9.WYP5GWr4x73d77ISHBAgyMBtmunXbJpA2X9rE17vVXB5mmQSBW5LMQqy_oRy0-eNGAs5tWPYB1MLespS4_BIqOuJ-Cn6rHiQT5Mcgcw_3hRFSUhA0MGnKXGPQWY-XJfcgJdRErCvcZGZAgLpKCvU4HsJG93LEAzHwYzAVxC57lR_rsobwcoClecDKTFZWjqL96Q-kHh9XDb1HbjmUNGeOSOKnSTUA_9E_iclwfRPwGZn1ciS4UdXUOmSJO1tO3v8ULUDp9fKDSHvE9tG-LT-GxggkEN1rHpPi87VRfBZNLffaf8aBqTmcY8w2wNx2dttPwjnWgwrFBB-ozU5DfzG8g&owa=outlook.office.com&isImagePreview=True" width="118" height="172" />

Ik ben de moeder van Rosalie en Bram. Ik heb mij aangemeld bij het ouderpanel, omdat ik betrokkenheid en communicatie erg belangrijk vind op de school waar mijn kinderen zitten. Ik hoop door mijn inzet samen met de anderen van het ouderpanel een bijdrage te kunnen leveren aan een plezierige leefomgeving voor de kinderen, waarin zij zich op hun eigen niveau en kwaliteit kunnen ontwikkelen.

Laten we samen met de school en alle ouders ervoor zorgen dat de kinderen en ouders zich fijn voelen op De Vonk!