Hoe werken wij 2023-12-21T21:58:38+01:00

Onze visie:

Op de Vonk gaan wij samen met leerlingen, leerkrachten en ouders voor een veilige en uitdagende leer- en leefomgeving voor hoofd, hart en handen. Wij werken thematisch en doelgericht waarin creativiteit, nieuwsgierigheid en eigenaarschap centraal staan.

 

Onze missie:

  1. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig en gezien voelen. Dat ze ruimte ervaren om de wereld om zich heen te ontdekken en te onderzoeken. Elk kind ontwikkelt zich op zijn en haar eigen manier en de (onderwijs)behoeften zijn niet allemaal gelijk. Wij stellen ons daarom continu de vraag wat onze leerlingen van ons nodig hebben. Om hierin professioneel te handelen stellen wij daarnaast onszelf de vraag wat hebben wij nodig om aan deze behoefte te kunnen voldoen?
  2. Ons onderwijs staat in het teken van betekenisvolle thema’s. Thematisch werken betekent voor ons op de Vonk dat wij de leerlijnen in samenhang aanbieden waarbij leerlingen van verschillende groepen op een creatieve, onderzoekende en ontwerpende manier vorm mogen geven aan de thema’s, daarbij maken wij gebruik van ieders talenten.
  3. Meerdere keren per week organiseren we groepsdoorbroken onderwijs omdat we het belangrijk vinden dat we mogen leren met en van elkaar om zo zelf te kunnen zoeken naar wie jij bent of wilt zijn. De samenhang tussen de leerdoelen en het thema geven betekenisvol onderwijs die uitdaging biedt, een rijke leeromgeving stimuleert en differentiatie mogelijk is voor zowel je hoofd, je hart en je handen.
  4. Deze rijke leeromgeving geven wij vorm door aan te sluiten bij het leerpotentieel, talenten, en de interesses van de leerlingen, hierbij hebben wij altijd hoge verwachtingen en wij zullen hierover open communicatie hebben waarbij we feedback geven op het leerproces.
  5. Leerlingen, leerkrachten en ouders vormen samen de Vonk. We leven en leren samen met respect voor elkaars mogelijkheden en verschillen en we vieren onze successen. Zo creëren we een veilige en vertrouwde leeromgeving waarin onze leerlingen tot bloei kunnen komen.

V ertrouwen

O nderzoekend en ondernemend

N ieuwsgierig

K indgericht