Hoe werken wij 2019-06-03T11:28:46+01:00

Wie we zijn en hoe we werken

De Vonk is een katholieke basisschool met een duidelijke collectieve ambitie:
Wij gaan samen met leerlingen, leerkrachten en ouders voor een veilige en uitdagende leer- en leefomgeving. Daarin staat de eigen identiteit, nieuwsgierigheid en creativiteit van het kind voorop. We werken doelgericht en vieren onze successen!

Onze kernwaarden zijn:

Samen: Verwijst naar de manier waarop wij met elkaar als team, maar ook met leerlingen en ouders vorm willen geven aan samenleven- en leren;

Mogelijkheden: Verwijst naar de diversiteit van het onderwijsaanbod en de ruimte voor kinderen zich optimaal te ontwikkelen, met plezier te leren, eigenheid te zoeken en te vinden;

Persoonlijk leiderschap: Verwijst naar de teamleden en leerlingen, die zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces en bijdrage aan hun ontwikkeling en die van een ander.

We bieden een veilige en vertrouwde omgeving, waarin kinderen tot bloei kunnen komen. Het onderwijs is zo ingericht, dat de leerlingen zich eigenaar weten van hun eigen leerproces.

Alles-in-1

Dat doen we met de methode Alles-in-1. We bieden projectmatig en groepsdoorbrekend onderwijs aan rondom thema’s; dat zorgt voor betekenisvol leren. We gaan ervan uit dat kinderen verschillen in talent, capaciteit en manieren van leren. Door het afwisselende aanbod wordt de nieuwsgierigheid van de leerlingen blijvend uitgedaagd en komen kinderen echt tot ontwikkeling en tot hun recht.

Aan het einde van een project presenteren de kinderen de opbrengsten aan de ouders. Dit kan op verschillende manieren: muzikaal, een toneelstuk, een bouwwerk, een gedicht, of op een andere manier. Ook nodigen we ouders uit deel te nemen aan projecten, bijvoorbeeld door mee te helpen met de creatieve vakken of een les te geven. We vinden het belangrijk dat ook ouders betrokken zijn bij ons onderwijs.

Meer leerplezier

We werken met elkaar en de kinderen volgens de methodiek van Stichting Leerkracht, waardoor we elke dag blijven werken aan nog beter onderwijs. Door de hoge betrokkenheid van de leerlingen ervaren zij meer leerplezier.

School vol mogelijkheden

De Vonk streeft naar ‘samen’, met kinderen en ouders. We zijn een lerende school, een professionele leergemeenschap, waarin de vraag altijd centraal staat: wat heeft onze leerling eraan? Vanuit deze houding ontstaan mogelijkheden, dat maakt ons een school vol mogelijkheden! Voor alle kinderen!