Diploma-uitreiking mediatoren van dit schooljaar!

2023-09-19T21:36:20+01:00 19/09/2023|

Wij zijn ontzettend blij met onze nieuwe mediatoren voor dit schooljaar! Deze toppers uit de groepen 7 en 8 hebben op school 4 weken lang een intensieve training gehad van Meester Erik. In deze training hebben de leerlingen geleerd om te bemiddelen bij conflicten die ontstaan tijdens het spelen. De mediatoren hebben in de speelpauze ‘pleinwacht’ en zijn herkenbaar aan een geel hesje. Er is natuurlijk ook altijd een leerkracht aanwezig op het plein die kan ondersteunen bij het bemiddelen. Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen dat kunnen leren en hoe ze groeien in die rol en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid.

Onder luid applaus van alle leerlingen, juffen en meesters van de Vonk mochten zij hun welverdiende diploma in ontvangst nemen!
Gefeliciteerd Yfke, Emilie, Marcel, Lynn, Chidimna, Fleur, Sophie, Gijs, Isa, Merel, Yusa, Iris, Maica en Lamita!!!